Úspešní introverti #10 – Rosa Parks

Úspešní introverti #10 – Rosa Parks

Rosa Parks bola skromná a tichá žena, Afroameričanka, ktorá jednoduchým činom zmenila dejiny rasovej segregácie. Celý život žila slušne, s manželom a matkou o ktorú sa starala. Nevyhľadávala konflikty a vždy bola radšej ticho. A to nielen preto, že bola introvertka....