Existuje 8 typov introvertov, vieš ktorý si ty?

Introvert

Neexistuje čistokrvný introvert alebo čistokrvný extrovert. Každý človek má bližšie k jednej typológii ako ku druhej. Buď si introvertný alebo extrovertný človek.

Intenzita je u každého individuálna. Môžeš byť mierny introvert, ale aj silný introvert. Len malé percento ľudí sa nachádza presne v strede a to sú tzv. ambiverti.

To je z všeobecného hľadiska.

Obe typológie osobnosti sa delia na ďalších 8 jedinečných typov osobnosti.

Tieto typy osobnosti odhaľuje indikátor MBTI, teda Meyers-Briggs type indicator. Je to test, ktorý skúma psychologické preferencie, ako ľudia vnímajú svet a ako sa rozhodujú. Na základe výsledkov určí presný typ osobnosti.

Vypracovala ho Katharine Cook Briggs s jej dcérou Isabel Briggs Meyers. Test je založený na teórii navrhnutej švajčiarskym psychológom Carlom Jungom.

Carl Jung odhalil, že ľudia vnímajú svet na základe štyroch funkcií – zmysly, intuícia, cítenie a myslenie. U každého človeka je jedna z týchto funkcií dominantná a na základe nej väčšinu času funguje.

MBTI test ide viac do hĺbky a vychádza zo štyroch protiľahlých párov.

Páry sú:

Extrovertnosť (E) / Introvertnosť (I)

Cítenie  (F, feeling)  / Myslenie (T, thinking)

Zmysly (S, sensing)  / Intuícia (N, intuition)

Úsudok (J, judging) / Vnímanie (P, perceiving).

Výsledkom je teda 16 možných typov osobností. 8 typov introvertov a 8 extrovertov.

Typ osobnosti sa označuje skratkou štyroch začiatočných písmen, ktoré sú u daného človeka preferenciami. Napr. INTJ.

8 introvertných typov osobností

ISTJ – Inspector – inšpektor, kontrolór.

ISTP – Craftsman – remeselník.

ISFJ – Defender – ochranca.

ISFP – Composer / artist – skladateľ, umelec.

INTJ – Strategist – stratég, analytik.

INTP – Engineer – inžinier, vedec.

INFJ – Counselor – poradca.

INFP – Dreamer – snílek, idealista.

Prvé písmeno je typológia osobnosti. Druhé označuje či ide o intuitívnych ľudí alebo zmyslovo založených, teda N (intuition) alebo S (sensing).

Ostatné označujú, ako spracovávajú informácie a ich životný štýl.

ISTJ – Inspector – inšpektor, kontrolór

Introvert / Zmysly (Sensing)  / Myslenie (Thinking)  / Úsudok (Judging)

Tento typ osobnosti má štatisticky približne 16% mužov a 7% žien.

Ide o tichých ľudí, ktorí sa snažia žiť pokojný a bezpečný spôsob života. Vyznačujú sa spoľahlivosťou, zodpovednosťou a zmyslom pre dôkladnosť.

Dokážu usilovne pracovať na svojich cieľoch bez veľkého rozptyľovania. Obľubujú dodržiavať svoje tradície a zvyky.

Na všetko majú svoj vlastný systém a nemajú radi zmeny. Robí im radosť, keď majú vo veciach poriadok. A to pracovnom, ako aj v súkromnom živote.

Známi ľudia s typom osobnosti ISTJ – Kráľovná Alžbeta 2., Warren Buffett, J.D. Rockefeller.

ISTP – Craftsman – remeselník

Introvert / Zmysly (Sensing) / Myslenie (Thinking) / Vnímanie (Perceiving)

Tento typ osobnosti má štatisticky približne 9% mužov a 2% žien.

Sú to ľudia, ktorí majú radi svoj osobný priestor a zaujíma ich to, ako veci fungujú. Väčšinou ich zaujímajú mechanické práce, ale aj extrémne športy. Často na ne majú talent.

Majú tendenciu veci v tichosti pozorovať, až kým im je všetko jasné. Zaujíma ich príčina a následok. Zvyknú mať svoje zásady.

Vynikajú pri hľadaní riešení praktických problémov.

Známi ľudia s typom osobnosti ISTP – Lance Armstrong, Bruce Lee, Clint Eastwood.

ISFJ – Defender – ochranca

Introvert / Zmysly (Sensing) / Cítenie (Feeling) / Úsudok (Judging)

Tento typ osobnosti má štatisticky približne 8% mužov a 19% žien.

Sú to svedomití, láskaví a praktickí ľudia. Prirodzene cítia zodpovednosť chrániť ostatných alebo im pomáhať. Majú tendenciu uprednostniť potreby druhých nad svojimi vlastnými. Vedia sa vcítiť do pocitov druhých.

Ich vnútorný svet je veľmi bohatý.

Známi ľudia s typom osobnosti ISFJ – Matka Tereza, Kate Middleton, Rosa Parks.

ISFP – Composer/artist – skladateľ, umelec

Introvert / Zmysly (Sensing) / Cítenie (Feeling) / Vnímanie (Perceiving)

Tento typ osobnosti má štatisticky približne 8% mužov a 10% žien.

Sú to kreatívni, citliví a láskaví ľudia so zmyslom pre estetiku. Neznášajú konflikty a čo najviac sa im vyhýbajú. Milujú mať svoj vlastný priestor a pracovať vtedy, keď sami chcú.

Radi tvoria niečo kreatívne a originálne. Žijú prítomným okamihom.

Známi ľudia s typom osobnosti ISFP – Bob Dylan, Jimi Hendrix, Michael Jackson.

INTJ – Strategist – stratég, analytik

Introvert / Intuícia (Intuition) / Myslenie (Thinking) / Úsudok (Judging)

Tento typ osobnosti má štatisticky približne 3% mužov a 1% žien.

Sú to ľudia, ktorí fungujú nezávisle od ostatných a majú výborné analytické myslenie. Z teórie dokážu vypracovať plány pre prax. Úlohy doťahujú do konca. Zvyknú na seba klásť vysoké nároky a často to vyžadujú aj od ostatných.

Sú to vynikajúci vodcovia.

Známi ľudia s typom osobnosti INTJ – Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking.

INTP – Engineer – inžinier, vedec

Introvert / Intuícia (Intuition) / Myslenie (Thinking) / Vnímanie (Perceiving)

Tento typ osobnosti má štatisticky približne 5% mužov a 2% žien.

Sú to ľudia s originálnym, logickým a kreatívnym myslením. Fascinujú ich nápady a teórie. Ide o tichých ľudí, ktorí si držia odstup a nepripúšťajú si k sebe každého.

Sú to individualisti a nemajú radi autority a nasledovanie iných.

Známi ľudia s typom osobnosti INTP – Albert Einstein, Charles Darwin, Isaac Newton.

INFJ – Counselor – poradca

Introvert / Intuícia (Intuition) / Cítenie (Feeling) / Úsudok (Judging)

Tento typ osobnosti je najvzácnejší. Má ho štatisticky približne 1% mužov a 2% žien.

Sú to ľudia, ktorí hľadajú vo všetkom význam. Všeobecne sú veľmi zvedaví a vnímaví. Neuniknú im ani najmenšie detaily.

Sú záhadní, no dokážu ľudí „čítať“ a tak im čo najlepšie poradiť a pomôcť.

Majú tendenciu držať sa svojej vízie, ako byť čo najlepší človek.

Známi ľudia s typom osobnosti INFJ – Eleanor Roosevelt, Carl Jung, Edward Snowden.

INFP – Dreamer – snílek, idealista

Introvert / Intuícia (Intuition) / Cítenie (Feeling) / Vnímanie (Perceiving)

Tento typ osobnosti má štatisticky približne 4% mužov a 5% žien.

Sú to ľudia, ktorí sú verní svojim hodnotám a ľuďom, ktorí sú pre nich dôležití. Zvyknú mať svoj vlastný hodnotový systém, na základe ktorého žijú. Často snívajú, filozofujú a hľadajú zmysel všetkého.

Ich vnútorný svet je pre nich dôležitejší, ako ten vonkajší.

Známi ľudia s typom osobnosti INFP – Kurt Cobain, Susan Cain, John Lennon.

Všetkých 8 typov introvertnej osobnosti som popísal len v krátkosti, na ukážku. Pri každej sa dá ísť skutočne do hĺbky.

Aký typ introverta si ty?

Zistenie, aký typ introverta si ty je dôležité pre lepšie pochopenie samého seba. Je to dobrý odrazový mostík pre ďalší rast a rozvoj osobnosti.

Test si môžeš spraviť bezplatne na tomto odkaze – 16personalities.

Výsledok nemusí byť na 100% presný. Keď si test spravíš 2x, môžu ti vyjsť dva rôzne výsledky s miernymi odchýlkami. No verím, že v jadre bude výsledok presný.

Ja som INTJ.

Share This