Úspešní introverti #1 – Elon Musk

Úspešní introverti

Niektorí ľudia si do dnes myslia, že introvertnosť je choroba alebo vada. Nie je to pravda. Práve naopak, byť introvertom je dar.

Preto ti predstavujem sériu článkov s názvom – úspešní introverti. Mojim cieľom je inšpirovať každého introverta a dokázať, že môže uspieť.

Tento prvý článok venujem súčasne asi najznámejšiemu introvertovi – Elonovi Muskovi.

Elona netreba predstavovať, no pre istotu, je to podnikateľ, inžinier a vizionár. Založil a zároveň šéfuje firmám Tesla a SpaceX. Mimo týchto dvoch hlavných projektov má tiež prsty v SolarCity, HyperLoop, OpenAI a The Boring Company. Taktiež spoluzakladal spoločnosť Paypal.

Elon Musk bol vždy iný ako ostatní

Jeho otec prezradil, že Elon bol už ako dieťa iný ako ostatní. Nikdy ho nezaujímalo to, čo ostané deti. Nebavilo ho sa hrať s rovesníkmi.

Odmalička ho zaujímalo, ako funguje svet. Nevnímal ho zmyslami, ale prostredníctvom intuície a dojmov v jeho mysli. Nepozeral sa na veci tak, ako sú. Zaujímalo ho to, prečo také sú a ako fungujú. Obzvlášť ho fascinovala technika a počítače.

A tak svoje detstvo strávil za knihami. Jeho brat naňho prezradil, že v detstve prečítal aj dve knihy za deň. Nečítal príbehové knihy, ale odborné a technické knihy.

V 12-tich rokoch naprogramoval svoju prvú hru a tú aj úspešne predal. Väčšinu času trávil osamote a preto bol aj obeťou šikany. Rovesníci mu nerozumeli a tak ho šikanovali. Nie len verbálne, ale aj fyzicky.

Zdroj: https://www.abc.net.au

Elon nikdy veľmi nevychádzal s ľuďmi.

Nikdy nebol predurčený byť zamestnancom a podriaďovať sa šéfovi. V 90-tych rokoch si nemohol nájsť prácu, keďže IT sektor ešte nebol tak rozvinutý. Pokúsil sa zamestnať v Netscape, no nedošiel ani na pohovor. V budove sa otočil a odišiel, pretože sa hanbil.

Tak sa popri štúdiu rozhodol vytvoriť vlastnú spoločnosť X.com, ktorá neskôr viedla k vytvoreniu PayPal.

Elon je tiež známy tým, že nepozerá na ostatných. Ide si svojou vlastnou cestou. Sníva a fantazíruje vo veľkom, no zároveň svoje sny realizuje. Ide si za nimi, aj keď je často krát jediný, kto im verí.

Elon Musk chce osídliť Mars a elektrinou kompletne nahradiť spaľovacie motory. Pre niekoho je to šialené a nepredstaviteľné, no Elon počúva najmä svoju vlastnú hlavu a intuíciu.

Neexistuje preňho nemožné. Všetko v histórii bolo nemožné, až kým to niekto nedokázal.

Elon Musk svoju introvertnosť neskrýva

Elon viackrát otvorene priznal, že je introvert.

Vždy mu robilo problém rozprávať a vystupovať pred ľuďmi. Priznal, že zo začiatku bol veľmi hanblivý. No ako CEO svojich spoločností to musel prekonať, pretože ich reprezentuje.

Do dnes sa pritom necíti komfortne, čo je na ňom občas vidieť.

Počas prednášok nechodí po pódiu. Veľmi sa nehýbe, je skôr statický a ruky drží pri sebe. Často tiež používa citoslovcia ako „um, hm, a tak ďalej“. Nemení hlas a udržuje si rovnakú tóninu.

Nerozpráva viac, než je nutné. Jeho komunikácia je skôr informatívna. Rozpráva o konkrétnych nápadoch a myšlienkach. Používa odborné slová a vyhýba sa tzv. small talk, teda prázdnym rečiam. Málokedy rozpráva ľudskou rečou, ktorej rozumie aj laik, preto ho často považujú za „mimozemšťana“.

Jeho osobnostný typ je INTJ, čo vysvetľuje prečo uňho dominuje jeho intuícia a premýšľanie.

Elon si stráži svoje súkromie. Prežil si toho dosť, šikanovali ho, trpel depresiami a rozviedol sa so svojou prvou ženou. No nikdy o tom nerozpráva. Striktne oddeľuje svoju prácu od súkromia.

Joe Roganovi sa priznal, že predáva takmer všetko, čo vlastní, aby jeho domy a nehnuteľnosti nemohli sledovať fanúšikovia a média. Súkromie je preňho dôležité.

V každom rozhovore je tiež vidieť, ako pozorne počúva, premýšľa a až potom reaguje. Pozri si jeho rozhovor u Joe Rogana. Pri niektorých otázkach sa Elon odmlčí aj na pol minúty, pokiaľ si všetko premyslí. Pri každej téme dokáže ísť skutočne do hĺbky.

Elon Musk je líder, ktorý ide príkladom a činmi, nie slovami

Elon pracuje tvrdo a dlho. Jeho pracovný týždeň netvorí 40 hodín, ako je bežné, ale 80-90 hodín.

Kľúčová je preňho efektivita a teda užitočné využitie času.

Neznáša stretnutia, brainstormingy a akékoľvek systémy, ktoré si vyžadujú komunikáciu a okamžité hľadanie riešenia. Podľa neho zaberajú veľa času, pretože 80% z toho tvorí ich príprava a reči o ničom.

Od svojich zamestnancov vyžaduje, aby používali zdravý rozum a nestrácali čas. Inak vie byť nemilosrdný. Je známy tým, že dokáže vybuchnúť a vyhadzovať ľudí len preto, lebo nemajú podobné zanietenie pre prácu ako on. Vyžaduje, aby jeho zamestnanci plnili všetky očakávania.

Elon chce posúvať ľudskú rasu vpred, preto sa snaží využívať čas čo najproduktívnejšie.

Má otvorenú myseľ a nebojí sa priznať, ak niečo nefunguje. No vždy je otvorený novým vedomostiam. Miluje zisťovať všetko neznáme a otvorene prijíma nové nápady a myšlienky. Nikdy neprestáva byť študentom.

Lekcie z úspechu Elona Muska

Elon uspel vďaka tomu, že 90% svojho času venoval rozvíjaniu svojich silných stránok. Myseľ je jeho najväčším zdrojom úspechu. Využil svoje introvertné vlohy ako všímavosť, zmysel pre detail, kreativitu a analytické myslenie. No zároveň sa musel naučiť  pracovať aj na svojich slabých stránkach.

Keďže je vždy na očiach, tak sa musel naučiť rozprávať a vystupovať pred ľuďmi. Musel sa naučiť byť šéfom a zodpovedať za svojich zamestnancov. Teda veci, ktoré preňho nie sú komfortné.

Všetko sa však dá tréningom naučiť.

Preto by sme nemali nechať naše slabiny rozhodovať o našom osude. Úspech budujú silné stránky, ktoré tvoria jeho väčšinu. Mali by sme sa sústrediť na ich rozvíjanie, no zároveň pracovať na slabých stránkach do bodu, aby nás nezastavili.

Tá menšinová časť procesu by nás nemala odradiť. Je nevyhnutná, no vždy tvorí len menšinu. Rozvíjajme svoje silné stránky a venujme im väčšinu svojho času.

Nepozerajme na ostatných, ale na svoju cestu. Nesústreďme sa na konkurenciu, sústreďme sa na naše vlastné víťazstvo.

Share This